ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีครบรอบ 60 ปี ใน
(Thai)วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เกาหลี โดยจะมีการประกวดเดินแบบชุดฮัน..
W-TIMES  |   차민주   |   2017. 12. 27  16:48
งานฉลองความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีครบรอบ 60 ปี ในปี 2561
(Thai)สมาคมวัฒนธรรมเกาหลีและศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา บีช เตรียมจัดงานประกวดเดินแบบชุดฮันบ..
W-TIMES  |   차민주   |   2017. 12. 26  18:51
강경화 외교부 장관, 아베 총리 예방
(Korean)(사진=외교부)12.19(화)-20(수)간 방일 중인 강경화 외교부 장관이 19일 오후 아베 신조(安倍 晋三) 일본 총리를 예방하고, 한․일 관계 및 북한․북핵 문제에 대해 의견을..
W-TIMES  |   김진수   |   2017. 12. 20  12:34
Sree Sastha International - Cheating Exporter in Chennai
(English)An exporter “Sree Sastha International” is an international fraudulent export company. It is located in Chennai, India and its Managing Director is Chandra Mohan.The c..
W-TIMES  |   wtimes   |   2017. 12. 19  10:13
타지키스탄 식수 개선사업 완공식 개최
(Korean)(사진=더블유타임즈, 주 타지키스탄 대사관)최근 이우철 대사대리가 타지키스탄 남부 노시리-후스라프(Nosiri-Khusrav)군 피루자(Firuza) 마을에서 개최된 식수 개선사업 ..
W-TIMES  |   김설아   |   2017. 12. 19  02:22
임성남 외교부 제1차관, 미국외교정책위원회 대표단 접견
(Korean)(사진=외교부)임성남 외교부 제1차관은 최근 에반스 리비어(Evans Revere) 브루킹스 연구소 선임연구원, 랄프 코사(Ralph Cossa) 태평양포럼 CSIS 회장 등으로 구성된 미국..
W-TIMES  |   양지수   |   2017. 12. 18  13:17
조현 외교부 제2차관, 파리협정 2주년 기념 정상회의 참석
(Korean)(사진=외교부)파리협정 채택 2주년을 맞이하여 기후변화 대응을 위한 국제사회의 의지를 결집하고 기후재원 조성을 촉진하기 위해 12일프랑스 파리에서 ‘파리협정 2주년 ..
W-TIMES  |   양지수   |   2017. 12. 14  22:57
제3차 한-태평양도서국 외교장관회의 개최 결과
(Korean)(사진=외교부)강경화 외교장관은 태평양도서국 13개국 외교장관들 및 태평양도서국포럼(Pacific Islands Forum) 사무국 대표와 함께 2017년 12월 5일(화) 15:30-18:00 서울..
W-TIMES  |   양지수   |   2017. 12. 08  12:32